Mikael's Digtsamling
- En StandUp Poet som husker sine rim og remser
Vis et tilfældigt digt

Digte


I en verden der forgår
Tur Med Nux
De nye vers..
Kongens Mønt
Blodhed Kamp
Torsdag i Gaden
Katalysatoren
Oldemor
Den blå sol i øst
Den forheksede nat..
De kalder mig Geo
Længsel...
Putins fald
Covid19 nutid/datid
Forårsbrisen
Detektoren
Du lille gæk
Trykker dig på maven
SigDet..
Jeg er Mikael

Sider

Om siden
På YouTube

Covid19 nutid/datid


Danmark var lukket ned
Og vi fik alle besked
Om at blive derhjemme
For den hørte til de slemme

Når vi talte om smitten
Så hed den Covid19
Den gemte sig i vores luft
Så vi skulle bruge den sunde fornuft

Vi skulle hoste i vores ærme
Så vi luften ku' omskærme
For hvis vi hostede i vores hånd
Ku' berøring skabe bånd

Og havde vi fået smitten
Så havde vi trukket nitten
For vi ku' smitte andre
Og få den til at vandre

Skrevet af: Mikael Andersen, 18 Marts 2020, True, Mariager, Danmark
Forfatter kommentar: Digtet fik jeg trykt på 1000 postkort.
Siden corona blev erklæret for "ikke samfundskritisk" i 2022 er det blevet fremsagt i datidsform